Nhân viên bán hàng: 2 người

Yêu cầu:Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, năng lực tiếng trung tốt, tính cách hòa đồng.
Kinh nghiệm nhân viên bán hàng 3 năm trở lên.
Khả năng giao tiếp tốt, ham học hỏi.
Có khả năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập.

Chủ quản QA:  1 người

Yêu cầu: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, tiếng trung 4 kỹ năng tốt .
Có kinh nghiệm quản lý chất lượng QA 3 năm trở lên.
Có trách nhiệm trong công việc, khả năng giao tiếp thảo luận tốt, có kinh nghiệm quản lý .

Hotline:0204 3665666
Email: hr@vnbroad.com.vn