-12/2014 Thành lập công ty TNHH điện tử Broad Việt Nam
-04/2015 Có được tư cách nhà cung cấp của SAMSUNG Việt Nam đồng thời bắt đầu giao dịch.
-05/2016 Có được tư cách nhà cung cấp của LG Việt Nam đồng thời bắt đầu giao dịch.
-09/2016 Có được chứng nhận ISO 9001 / ISO 14001
-02/2017 Có được tư cách nhà cung cấp của CANON đồng thời bắt đầu giao dịch.
-08/2017 Có được chứng nhận BSCI
-07/2018 Mở rộng nhà xưởng sản xuất thành 16,000 M2
-08/2018 Có được tư cách nhà cung cấp của HUAWEI đồng thời bắt đầu giao dịch.
-11/2018 Có được chứng nhận Walmart FCCA, SCS
-12/2018 Có được tư cách nhà cung cấp của TARGET đồng thời bắt đầu giao dịch.
-09/2019 Có được chứng nhận QC080000 / ISO45001.
 – 03/2020 Có được chứng nhận WCA.